Tänkte berätta hur mitt kämpande gav mig detta otroliga jobb. 
 
Jag och Maria var i Bondi juntion (Westfield köpcentrum) och lämnade CV. Jag gick in på Chanel och pratade med butikschefen. Får ett samtal 30 minuter senare om telefon intervju dagen efter. Bara här kändes det helt galet. 
Coco Chanel är en enorm stor inspiration och förebild, inte bara för mig utan för så många andra med. 
 
Telefon intervjun gick bra och skickades vidare för en ersonlig intervju i Chanel butiken där jag lämnade mitt CV. 
Fick besked att dem skulle återkomma med besked efter helgen. Två veckor gick och jag började få lite panik över att jag fortfarande inte hade något jobb och dem inte hört av sig (jag hade ringt dem utan resultat). Samtidigt ville jag inte söka andra jobb, lite väl självsäker kanske, 
Till sist får jag ett samtal där hon frågar om jag skulle tänka mig jobba inne i Centrum i en av deras butiker där. 
Ny intervju dagen efter med butikschefen där och den intervjun var på en 10 minuter. Hon hade i princip redan gett mig jobbet men var tvungen att ta det med rekryterings ansvarig. 
Sjukt konstig känsla att lämna den intervjun och inte veta om jobbet verkligen var mitt eller inte! 
 
Ett nytt samtal kom med fråga om referense och en online enkät för mig att besvara på cirka 100 frågor om mig själv. 
Med världens bästa chef från Sir skrädderi fick jag jobbet. Kan inte tacka honom tillräckligt för detta, då även han hade en hel del frågor att besvara. TACK!! 
 
Dagen efter fick jag besked om att jobbet var mitt och jag skulle börja nästa vecka, vilket var för en vecka sedan. 
Efter en vecka jobb i butiken trivs jag som fisken i vattnet. Enormt härliga kollegor och chefen är helt underbar. 
Känner mig sjukt lycklig lottad! 

I was thinking to tell you how I fought for this incredible job.

Me and Maria were in Bondi juntion (Westfield shopping mall) and left CVs. I went to Chanel and talked to the store manager. Receives a call 30 minutes later to accept the phone interview the following day. Just here it felt crazy.
Coco Chanel is a huge inspiration and model, not just for me but for so many others.

The telephone interview went well and was passed on for a personal interview at the Chanel store where I left my resume.
Was told that they would return with a message after the weekend. Two weeks passed and I began to get a little panic about the fact that I still had no job and they haven't call me (I had called them without results). At the same time, I would not seek other jobs, a little to confident maybe,
Finally, I get a call asking me if I would like to work inside the city in one of their stores there.
New interview the following day with the store manager there and the interview was in a 10 minutes. She had in principle already given me the job but had to take it with the recruitment officer.
So strange feeling to leave that interview and not knowing about the job really was mine or not!

A new conversation came with reference and an online survey for me to answer about 100 questions about myself.

With the world's best boss from Sir Skrädderi (my old job), I got the job. Can´t thank him enough for this, then he also had a lot of questions to answer. THANKS!!

The next day I was notified that the job was mine and I would start next week, which was one week ago.
After a week's job in the shop, I´m like the fish in the water. Lovely colleagues and the boss are absolutely wonderful.
Feeling crazy lucky!

 
 
This picture is from the same day that I got the job, on our way out to celebrate! 

18 november 2017

Beach life

Australia Personally

Fördelen med att bo så nära stranden är att vi verkligen lever på den.. i princip haha. 
Är vi inte hemma eller på jobb och det är ljust hittar ni oss på stranden. 
 
Startar morgonen med att springa i sanden längst hela stranden. Eftersom vi bor i norra sidan springer jag till södra och för att komma hem måste man springa hela vägen tillbaka med. Det är mycket jobigare att springa i sanden än vad jag trodde det skulle vara. Första gången trodde jag bokstavligen att jag skulle dö...haha
 
Hem och äta frukost, byta om till bikini och ner på stranden. Det har varit vårt liv i en hel månad. 
Nu har vi fåt jobb så tillbaka till verkligheten! 

The advantage of staying so close to the beach is that we really live on it .. basically haha
Are we not at home or at work and it's bright you'll find us on the beach.
 
Starts the morning with running in the sand all along the beach. Because we live in the north, I'm going to the south and to get back home I have to run all the way back. It's much more tough to run in the sand than I thought it would be. The first time, I literally thought I'd die ... haha
 
Home and have breakfast, change to bikini and down the beach. It has been our life for a whole month. Now we got a job so back to reality!
But it still feels like holiday all week.
Late run when the waves was huge. Of course I had to take a swim in the ocean, fun moment. Have some really terrible pictures when the waves hits me, but not going to share with you guys..haha 
Vi hade endast bokat Hostel till fredag (4 nätter) så vi letade boende fulltid. Här kommer tips ett: boka hellre fler nätter. Om man harf otur kan det ta tid tills man hittar ett boende man vill ha. 
 
Vi ville så gärna bo i nära stranden och det vill även alla andra, vilket gör det svårt. 
När vi kom till Sydnet gjorde jag ett inlägg i "Svenskar i Sydney" och fick ett personligt meddelande av en tjej, vilket tyvärr inte var intressant. 
Två dagar senare skriver hon till mig igen att hennes vän Kevin söker folk till sin lägenhet i North Bondi beach. 
 
Samma dag åkte vi för att kolla och vilket läge! 
Bokstavligen precis framför stranden, första parkett. Personligen är inte själva lägenheten något jag skulle hänga i granen, men läget är oslagbart. Vi har en takvåning med som är guld värd. Kan vara väldigt blåsigt här i Bondi, och då kan man fortfarande njuta av solen på vårt tak. 
 
Det är jag, Maria och Emily som delar ett rum (väldigt intimt men skit samma) och bredvid oss har det nästan precis flyttat in två helt underbara svenska tjejer från Helsingborg (världen är liten även här haha..) 
Vi har det riktigt bra här och enormt roligt ihop! 

We had only booked the Hostel to Friday (4 nights) so we were looking for a place to live full-time. Here's my first tip for someone who wants to move abroad: book more nights in the Hostel. If you have a bad luck, it may take some time until you find an home that you want.

We wanted to live close to the beach and it also want everyone else wants, which makes it difficult.
When we got to Sydney, I made an post in "Swedes in Sydney" and received a personal message from a girl, which unfortunately was not interesting.
Two days later she wrote to me again that her friend Kevin is looking for people to his apartment in North Bondi beach.

That same day we went to check and what location!
Literally right in front of the beach. Personally, the apartment itself is not something I would live in, but the location is unbeatable. We have a rooftop with a amazing view. Can be very windy here in Bondi sometimes, and then you can still enjoy the sun on our roof.

It's me, Maria and Emily who share a room (very intimate but what ever) and next to us, it has almost just moved in two very lovely Swedish girls from Helsingborg (the world is small even here haha ​​..)
We are really well here and have a lot of fun together!

From our roof. Its just the street between our house and the beach. 
"The Swedish maffia" haha.